Misijní organizace se sídlem v ČR

Křesťanští misionáři do ČR většinou přijížděli, než aby byli odsud vysíláni. Ještě pořád máme třicet let po pádu komunismu veliké rezervy. Česká republika má avšak velký potenciál stát se zemí vysílající misionáře

Nést misijní poselství o Ježíši Kristu je zodpovědností všech křesťanů, kteří jsou vysíláni místní církví.

Nicméně, misijní organizce mohou sehrát užitečnou roli při poskytování potřebného rámce pro misijní angažmá. Mají většinou kontakty v zahraničí, zkušenosti s praktickými záležitostmi vyjetí z ČR, zkušenosti s pobytem v jednotlivých zemích a jsou užitečné svým zaměřením na určitý druh služby. To vše se děje nebo by se mělo dít v partnerství s místními vysílajícími sbory.

Některé užitečné odkazy na vysílající misijní organizace se sídlem v ČR:

Nadační fond Nehemia

Nadační fond KMS

Operace mobilizace ČR

YWAM

Wycliffovi překladatelé Bible

Missio – misie katolické církve

Univerzitní křesťanské hnutí – IFES ČR

Jděte – Zahraniční misijní agentura

Bůh národů

Křesťanská akademie mladých