Vítejte na webové stránce Česká misie.

Můžete zde nalézt autorské texty, ať už akademického nebo praktického ražení, několik zajímavých citátů a odkazů na literaturu ohledně mezinárodní misie a v neposlední řadě rozcestník do misijních organizací se sídlem v Česku.

Jedná se o osobní webovou stránku v procesu tvorby, s protestantským evangelikálním pohledem, který chápe misii v užším pojetí křesťanské práce v mezinárodním kontextu.

Welcome to Czech Mission web page.

You can find here academic or more practical author texts, several interesting quotes and links to mission literature, and lastly a list of Czechia-based mission organisations.